Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Krivoy Rog:

Salon " Tuk - Tuk "

Krivoy Rog, Str. Otto Brazovskii 72
tel.: (096) 601-30-30; (098) 358-15-25

"ABWEHR"

Krivoy Rog, Geroev ATO, 50 (ex-Dimitrova, 50), TC "BUDAPEST"

tel .: 068-040-20-02 , 096-842-37-70

e-mail: abwehr_abwehr@mail.ru

"ДОВЕРИЕ"

Kryvyi Rih, ave. World 2A,
tel .: 068 850 12 82 ,
e-mail: bestdveri@mail.ua

Супермаркет "Двери+"


m. Krivoy Rog, st. Vladimir Velikogo, 1A (street Meleshkina), 

тел.: (068) 890 9190, (068) 02 90 665