Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Khmelnitskiy:

Salon «Двери Олимп» (IE Pankovskaya E.G.)

Khmelnitskiy, Svobody St, 9Б, shopping mall "Olimp"
tel./fax: (0382)716-591; (0382)630-573;
e-mail: bingo3@list.ru

Галерея Viknarоff

Khmelnitskiy, S.Bandery (M. Rubalka St) , 49/2

tel.:(0382)707-127; 067381-18-09.

Где купить?
Где купить?
Где купить?