Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Bila Tserkva:

Salon "Делюкс"

city Bila Tserkva, Levаnevskogo St., 26а,

tel.: 068-622-29-00

Магазин «Центро»

Belaya Tserkov

Alexandria Blvd. 115

Tel. 098-040-40-00

Магазин «Сучасний Світ»

Belaya Cerkov, ul. Kievskaya 33

Tel. 067-238-54-28, 098-980-41-62

Салон-магазин "Vip Doors & Windows"

Bila Tserkva city, Mihaila Grushevskogo st, 13

tel.: (068) 779-32-32, (093) 122-74-34

e-mail: [email protected]

www.bastion-bc.ua